พิมพ์

 

 กองทัพอากาศ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

จัดโครงการ "ทัพฟ้าต่อลมหายใจ ต้านภัยโควิด-19"

 

 

 

 

 

 

คลิปจาก :  NewsNBT THAILAND โครงการ ทัพฟ้าต่อลมหายใจ ต้านภัยโควิด 19 ข่าวค่ำ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 #NBT2HD