ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเจ้าหน้าที่บริหารกิจการ สวัสดิการบ้านพักอาศัย ชอ.

 

office flat condominium Apartment Building 2 officer 1

 

pic poster

pic announce 030763

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

  ขอเชิญรับชม เคเบิลทีวี ชอ. หรือ DAE TV ช่อง 59 (ทีวีเครือข่ายภายใน ชอ.)

  ภาพยนตร์ดี กีฬาเด็ด อัปเดตข่าวสาร  มีครบจบที่ ช่อง 59 

       cable 59new resize

 

  ข้อปฏิบัติของผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักสวัสดิการ ชอ. (แฟลต 13 ชั้น) 

        1. ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยจอดรถบริเวณที่จัดให้เท่านั้น ฝ่าฝืนล็อคล้อทันที

        2. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยเล่นการพนัน หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย โดยเด็ดขาด

        3. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยบนแฟลต 13 ชั้นเลี้ยงสัตว์เลี้ยง โดยเด็ดขาด

            *** ผู้ที่มีเบาะแสขอให้แจ้ง คณก.ฯ ทราบโดยส่วนตัว และจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง ***

        4. ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยทิ้งขยะบริเวณที่จัดให้เท่านั้น 

        5. ห้ามผู้พักอาศัยนำสิ่งของวางไว้บริเวณหน้าห้อง หรือพื้นที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด

        6. ผู้พักอาศัยทุกท่านสามารถค้นหาและรับจดหมายด้วยตนเอง ณ ห้องหน้ามุขกลาง แฟลต 13 ชั้น

        7. ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยปิดประตูทุกครั้งเมื่อ เข้า – ออก จากแฟลต

        8. ผู้พักอาศัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องต่างๆ ตามเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุ

 

  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขออนุญาตลงทะเบียนใช้งานระบบเครือข่ายบ้านพักอาศัย กรมช่างอากาศ
แบบฟอร์มรายงานการกระทำผิดระเบียบบ้านพักอาศัย ชอ.

 

 

 

 


result62