ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกรมช่างอากาศ 

พลอากาศโท เฉลิม เกตุรุ่ง เจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมช่างอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนุชา เพชรแสงใส รองเสนาธิการ กรมช่างอากาศ บรรยายสรุปภารกิจกรมช่างอากาศ ผ่านระบบ Online หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังกรมช่างอากาศ เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญ และดูแลความเป็นอยู่ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ของกรมช่างอากาศ อันได้แก่ สถานีฝึกทักษะพื้นฐานสายช่างอากาศ แปลงผักเกษตรปลอดสารพิษ สวนสุขภาพ บ้านพักอาศัยแฟลต ๑๓ ชั้น และแฟลต ๒๓ ชั้น สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ และสนามกีฬา โดยกรมช่างอากาศ ได้จัดผู้รับผิดชอบบรรยายรายละเอียดการดำเนินงานต่าง ๆ และนำเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าว

 

ข่าว : น.อ.หญิง นำลาภ อัมพุนันทน์

ภาพ : พ.อ.อ.ณัฐพนธ์  ศังขจาตกิ