พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น 

นาวาอากาศเอก ชนาถ วงศ์ตลาดขวัญ ผู้อำนวยการกองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น   โดยมีผู้บังคับบัญชา  นายทหารชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

 

 

ภาพ/ข่าว : พ.อ.อ.คงทน  อรรถาพิธ