พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน กองซ่อมอากาศยาน 2 กรมช่างอากาศ 

นาวาอากาศเอกประชากร  เพ่งผล ผู้อำนวยการกองซ่อมอากาศยาน 2 กรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีผู้บังคับบัญชา และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของ กองซ่อมอากาศยาน 2 กรมช่างอากาศ ร่วมแสดงความยินดี และ เป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

 

ภาพ/ข่าว : ร.ท.นเรศ  บุญสันต์