“ใจถึงใจ ไปทันที” กองทัพอากาศช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

กรมช่างอากาศ โดย พลอากาศโท กิจสม พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศ ร่วมกับโครงการแบ่งปันลมหายใจจัดรถบรรทุกจากแผนกขนส่ง กองบริการ กรมช่างอากาศ นำสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทันที ในวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ตำบลไทรน้อยและตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา