การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศตรีวีระพล แพงวงค์ 

ด้วย นาวาอากาศตรีวีระพล แพงวงค์ ข้าราชการสังกัดกรมช่างอากาศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิวดรอลิค แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๒ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ จากอุบัติเหตุขณะซ่อมบำรุงชุดฐานอากาศยาน กรมช่างอากาศ เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อวันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ฌาปนสถาน กองทัพอากาศ (ศาลา ๑๐) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหารวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยมีพลอากาศโท กิจสม พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวของผู้เสียชีวิต ให้การต้อนรับ

 

ข่าวโดย : น.อ.หญิง นำลาภ อัมพุนันทน์