กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ จัดให้มีการรับชมการถ่ายทอดสด

การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ 


กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ จัดให้มีการรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ในวันอังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๙ โดยรับชมผ่านโปรแกรม Zoom, Facebook RTAF Live และทางเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ธัญเทพ ชารีพร ผู้อำนวยการกองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ เข้ารับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ภาพและข่าวโดย  ร.ต.หญิง รัตนาวดี เก่งกลางดอน