กรมช่างอากาศ รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศตรีเฉลิม เกตุรุ่ง รองเจ้ากรมช่างอากาศ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมช่างอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมช่างอากาศ รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผ่านระบบเคเบิลทหารอากาศ ระบบเฟสบุ๊ค กองทัพอากาศ ระบบ RTAF IPTV รวมถึงระบบ ZOOM meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมช่างอากาศ และสถานที่ของหน่วยขึ้นตรงต่างๆ ตามมาตรการป้องกันโควิด ๑๙ เมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

ข่าวโดย น.อ.หญิง นำลาภ อัมพุนันทน์

ภาพโดย  พ.อ.อ.ณัฐพนธ์  ศังขจาตกิ