ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ตามใบประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๑/๖๒ ข.

          กรมช่างอากาศ มีความประสงค์ จะขายพัสดุจำหน่าย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีทอดตลาด ตามใบประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๑/๖๒ ข.

  • กำหนดดูพัสดุที่จะขายในวันที่ ๕ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
  • กำหนดขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดในวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

         ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและรับใบประกาศขายพัสดุได้ที่ แผนกจัดหา กองพัสดุช่างอากาศ กรมช่างอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๒ ถึงวันที่  ๔ มิ.ย.๖๒ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๕๕-๖๐๒๕

 

[..อ่านรายละเอียด ]