ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ตามใบประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๕/๖๑ ข.

กรมช่างอากาศ มีความประสงค์ จะขายพัสดุจำหน่าย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีทอดตลาด ตามใบประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๕/๖๑ ข.

  • กำหนดดูพัสดุที่จะขายในวันที่ ๑ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
  • กำหนดขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดในวันที่ ๒ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและรับใบประกาศขายพัสดุได้ที่ แผนกจัดหา กองพัสดุช่างอากาศ กรมช่างอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๑ ถึงวันที่  ๒๘ ก.ย.๖๑ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๕๕-๖๐๒๕

[..อ่านรายละเอียด ]