ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ตามใบประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๖/๖๑ ข.

กรมช่างอากาศ มีความประสงค์ จะขายพัสดุจำหน่าย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีทอดตลาด ตามใบประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๖/๖๑ ข.

  • กำหนดดูพัสดุที่จะขายในวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
  • กำหนดขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและรับใบประกาศขายพัสดุได้ที่ แผนกจัดหา กองพัสดุช่างอากาศ กรมช่างอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๑ ถึงวันที่ ๗ ก.ย.๖๑ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๕๕-๖๐๒๕

 

[..อ่านรายละเอียด ]