ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ตามใบประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๒/๖๑ ข. 

กรมช่างอากาศ มีความประสงค์ จะขายพัสดุจำหน่าย จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีทอดตลาด ตามใบประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๒/๖๑ ข.

  • กำหนดดูพัสดุที่จะขายในวันที่ ๑ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
  • กำหนดขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดในวันที่ ๒ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและรับใบประกาศขายพัสดุได้ที่ แผนกจัดหา กองพัสดุช่างอากาศ กรมช่างอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๕๕-๖๐๒๕

 

[..อ่านรายละเอียด ]