ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ตามใบประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๑/๖๑ ข.

กรมช่างอากาศ มีความประสงค์ จะขายพัสดุจำหน่าย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีทอดตลาด ตามใบประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๑/๖๑ ข.

  • กำหนดดูพัสดุที่จะขายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
  • กำหนดขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดในวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและรับใบประกาศขายพัสดุได้ที่ แผนกจัดหา กองพัสดุช่างอากาศ กรมช่างอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๑ ถึงวันที่ ๔ ก.ค.๖๑ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๕๕-๖๐๒๕

..อ่านรายละเอียด