ผู้บังคับบัญชา กรมช่างอากาศ

 

resize cmd1 april64

 

พลอากาศโท กิจสม  พันธุ์โกศล
เจ้ากรมช่างอากาศ

 

cmd chalerm resize   cmd 02 02 oct63   cmd pongsalik resize     cmd kasem resize

 

พลอากาศตรี เฉลิม  เกตุรุ่ง 

รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๑)

   พลอากาศตรี กฤษฎา  เสียงก้อง
รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๒)
  พลอากาศตรี พงศ์สฤก  โพธิ์ประยูร
เสนาธิการกรมช่างอากาศ
   พลอากาศตรี เกษม  จิตต์สุพร
วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ