ผู้บังคับบัญชา กรมช่างอากาศ

 

resize cmd 1 april65

 

พลอากาศโท เฉลิม  เกตุรุ่ง
เจ้ากรมช่างอากาศ

 

cmd 02 02 oct63   cmd02 2 resize   cmd pongsalik resize     cmd kasem resize

 

พลอากาศตรี กฤษฎา  เสียงก้อง

รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๑)

    พลอากาศตรี กฤษณะ  คุณสนอง
รองเจ้ากรมช่างอากาศ (๒)
   พลอากาศตรี พงศ์สฤก  โพธิ์ประยูร
เสนาธิการกรมช่างอากาศ
    พลอากาศตรี เกษม  จิตต์สุพร
วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ